مشترک گرامی خواهشمند است در نظرسنجی شرکت آب و فاضلاب کاشان که در راستای ارتقاء خدمات خود به شهروندان صورت می گیرد همکاری فرموده و بادقت به سوالات ذیل پاسخ دهید.

1- در صورت مراجعه به شرکت آب و فاضلاب، میزان رضایتمندی شما از ارائه خدمات و نحوه برخورد پرسنل چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
2- در صورت مراجعه به دفاتر پیشخوان، میزان رضایتمندی شما از ارائه خدمات و نحوه برخورد چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
3- میزان رضایت شما از فشار آب شبکه چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
4- میزان رضایت شما از استمرار آبرسانی و عدم قطعی آب چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
5- در صورت بروز حادثه، میزان رضایت شما از حضور به موقع مأمورین امداد و حوادث در محل چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
6- در صورت بروز حادثه، میزان رضایت شما از برخورد مأمورین امداد و حوادث در محل چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
7- در صورت بروز حادثه، میزان رضایت شما از پاکسازی محل حادثه (جمع آوری نخاله) چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
8- در صورت بروز حادثه، میزان رضایت شما از آسفالت به موقع محل حادثه چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
9- میزان رضایتمندی شما از نحوه برخورد مأمورین قرائت کنتور چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
10- میزان رضایتمندی شما از مناسب بودن مهلت زمان پرداخت قبوض آب چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
11- میزان جدی بودن موضوع کمبود و بحران آب چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
12- میزان تفاوت بهای واقعی آب با بهای پرداختی چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
13- میزان تاثیر پروژه فاضلاب شهری در سطح بهداشت عمومی جقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
14- میزان اطلاع شما از راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
15- تأثیر اطلاع رسانی های انجام شده در کاهش مصرف آب شما به چه میزان می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
16- میزان رضایت شما از چگونگی اجرای پروژه فاضلاب شهری چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
17- میزان اطلاع شما از نحوه خرید و نصب انشعاب فاضلاب چقدر می باشد؟ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
18- نظر شما درخصوص کیفیت آب چیست؟
رسوبات و املاح : دارد ندارد رنگ و کدورت : دارد ندارد
بو و طعم : دارد ندارد سایر موارد:
19- از کدامیک از روش های پرداخت الکترونیکی قبض آب مطلع هستید؟ *
20- به نظر شما کدامیک از روشهای پرداخت آسانتر است؟ *
21- لطفا روش های ذیل را در میزان تاثیرگذاری بر کاهش مصرف مشترکین از 1 تا 3 اولویت بندی نمایید:
اولویت اول: * اولویت دوم: * اولویت سوم: *
22- جنابعالی از نمره 20 به عملکرد شرکت آب و فاضلاب چه نمره ای می دهید؟
23- اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید در قسمت روبرو وارد نمایید:

لطفا جدول ذیل را جهت بروزرسانی اطلاعات در سیستم مشترکین تکمیل نمایید.

نام و نام خانوادگی مشترک : * شماره پرونده: *
تلفن ثابت: * تلفن همراه : *

آدرس دقیق پستی

به ترتیب (نام شهر - خیابان - کوچه - پلاک):

*
کد امنیتی: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*